1

Aktuality

Co je koučování a jak probíhá?

 
Koučování je cesta k úspěchu! Je to proces. Účastní se jej klient (koučovaný či koučovaní ve skupinovém koučování) a kouč.
Tento proces vede k posunu, ke změně, k ujasnění si cílů, k nalezení strategií, k posílení sebevědomí, k jistotě v náročných situacích, k nalezení či znovunalezení svých hodnot, k přerámcování apod.
Klient se díky dobře kladeným otázkám dívá na realitu z mnoha úhlů pohledu a je tak schopen opustit své stereotypní chování.
Klient získává vetší důvěru v sebe a svá rozhodnutí a vyšší sebevědomí.
 
Výsledkové koučování
Výsledkové koučování začíná jasným a jednoznačným definováním cílům klientem, nalezení akčních kroků a strategií, jak tyto akční kroky realizovat. Za realizaci akčních kroků a jejich výsledek klient přebírá zodpovědnost a on sám tak má všechny zásluhy za úspěšný posun, což je velmi důležité pro rozvoj jeho sebevědomí a získání vyšší sebehodnoty.
Kouč je v tomto procesu zodpovědný za vedení – klade otázky a dává koučovanému prostor k nalezení odpovědí a hlavně. Pomocí technik umožní klientovi pochopit a uchopit procesy a bloky, které jej brzdí v rozvoji, a nalézt, co potřebuje k dosažení stanoveného cíle.
Kvalitní kouč vytváří kreativní prostředí, ve kterém si klient sám stanoví akční kroky a vymyslí strategii, vede klienta k jejich realizaci. Za realizaci akčních kroků je zodpovědný sám klient, má koučovu plnou důvěru a respekt.
Výsledkem může být sebevědomí v pozici leadra, spokojenější zaměstnanci, zisk, záchrana manželství, úspěšně dokončený projekt, ale i postavený dům či bravurní hra na klavír, vše je pouze na Vás. Čeho všeho dosáhnete Vy?!
 
Jak koučování probíhá
Sezení probíhá max. 60 minut a počet sezení je různý dle zadání. Můžete se chtít připravit na důležitou schůzku, nalézt motivaci k jednomu kroku a sezení pak může být jedno či 2, chcete-li se zlepšit v nějakých oblastech6 – 10. Na začátku každého sezení si definujete cíl, tedy téma ke koučování, čeho chcete v rámci koučování dosáhnout. Dále probíhá samotné koučování – kladení otázek, realizace koučovacích technik, nalezení akčních kroků a strategie k jejich realizaci.
 

3

náš Team

Mgr. DAGMAR MAZALOVÁ

| hlavní koučka a lektorka |

Energická koučka a lektorka s letitou zkušeností v řízení a vedení lidí, v rozvoji potenciálu, kreativity, soft skills, v práci se sebevědomím a sebeuplatněním.

Její různorodá praxe se sestává z manažerských pozic a z koučování, vzdělávání, vedení a řízení lidí v sociální, komerční i obchodní sféře.

Jejími klienty jsou firmy, manažeři a lídři, úspěšní a nadaní lidé, kteří přichází s jednoznačnými kontrakty dosahování stanovených cílů či s potřebou nalezení jasných cílů a vizí, ale také lidé po traumatech, znevýhodněné skupiny lidí či páry.

Na kurzech i sezeních je pro ni typický výrazný posun účastníků, ale také příjemná a veselá atmosféra.

Více informací >

Ing. Petra Sršňová

| týmový a individuální koučink |

Profesionální koučka a lektorka s mnohaletými zkušenostmi z manažerského prostředí. Své zkušenosti v businessu získala skrze vlastní podnikatelskou činnost i v roli manažerky v oblasti fúzí a akvizic.

Osobnímu rozvoji se Petra věnuje více než 10 let.

 

Zaměřuje se na týmový a individuální koučink ve firmách.

Klienti na ní oceňují její profesionalitu, pozitivní přístup a smysl pro humor.

S kým externě spolupracujeme na projektech:
  • Mgr. Michal Hummel – psycholog, lektor, kouč
  • Mgr. Hana Zakouřilová – psychoterapeutka, lektorka
  • Mgr. Krystýna Strolená – odbornice na paradivadelní obory a dramaterapii
  • Arteterapie s Dášou – terapie, rozvojové a sebepoznávací kurzy, teambuildingy

"Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, nerostou. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity."

-Johann Wolfgang von Goethe

Termíny kurzů

5

Informace zveřejníme co nejdříve.

6

Typy koučování

Koučování má v  lidech probudit život. Dát jim prostor k vyjádření se, k nalezení vizí, jejich skutečného potenciálu, toho co v nich dřímá a potřebuje se jen probudit, aby mohli být úspěšní ve všem, co dělají.

Objednejte se na konzultaci!

"Co chceš, můžeš."

- Tomáš Baťa -

8

Pro firmy

Pro firmy nabízíme:

Analýza a plán rozvoje komunikace v týmech i celé společnosti

Analýza a plán vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů

Firemní a týmový koučink

Kurzy

Teambuildingy

Obchodní koučink a trénink

9

Kontakt

Dagmar Mazalová

Chleny 1

Chleny 517 45

 

tel.: +420 604 756 667

facebook: Suxes Coaching

mail: info@suxescoaching.cz, dagmarmazalova@suxescoaching.cz