Artekoučink a dramakoučink

5

Abyste se pustili do práce s opravdu niternými a nejdůležitějšími tématy Vašeho života a dospěli tak k bytostným změnám, rozvoji a posunu.
 
A| Artekoučink
Jsem jednou z průkopnic nově vznikajícího oboru Artekoučink, který je jedinečným koučovacím stylem s prvky arteterapie, tu jsem studovala na Masarykově univerzitě. Pomocí rozpravy nad výtvarným artefaktem (výtvorem, dílem) se dostáváme k opravdu niterným a hlubinným tématům, klient tak snáze překonává své bloky a posouvá se vpřed.
Využívá sílu expresivních terapií, při kterých se dostáváme přes obranné mechanizmy (cenzury) rozumové části naší osobnosti. Zajímavým a efektivním způsobem Vám pomůže posunout se rychleji k vytyčeným cílům.
 
Možná témata ke koučování:
• rozvoj a sebevědomí
• životní směr - nalezení životních cílů, hodnot a strategie k aplikaci do Vašeho života
• rozvoj kreativity
• smysl života
• uvolnění, spokojenost
• zvládání stresu
• síla osobnosti
• vztahy
• osobní krize
• time management
• vyváženost mezi prací a volným/ soukromým časem
• syndrom vyhoření
• funkčnost rodiny či páru
• komunikace
• intimita
• sexualita
• krize
• rozvod
• problémové vztahy či chování
• ztráta člena rodiny či páru
• a mnoho dalšího
 
B| Dramakoučink
Dramakoučink využívá při koučování prvky dramaterapie. Umožňuje se na situaci podívat opravdu z mnoha úhlů.
Jde o koučování zážitkem, uvolníte se, hrajete, přehráváte, hrajete si, měníte a změníte, jste pánem situace a můžete všechno. Neuvěřitelně silný nástroj pro pochopení a trvalou změnu nebo pro náhled do situace, pro přípravy na náročnou událost atd.
Toto transformační koučování Vám pomůže při zásadních změnách Vašeho stereotypního chování. Nemusíme však pracovat jen na niterních tématech, koučování může být velice lehké, zábavné a připraví Vás i na obchodní schůzku či na situace, kdy: „Prostě nevím, jak to mám manželovi říkat!“.
Naučíte se také lépe improvizovat a být v komunikaci jistější a nápaditější.