Firemní a týmový koučink

3

Aby firma fungovala jako správně seřízený stroj. Týmy byly přesně zapadající soukolí a manažeři věděli, jak tento složitý mechanizmus roztáčet, opečovávat, ale také nechat žít svým životem.
 
A| Manageři
Aby manažeři byli opravdoví vedoucí, kteří umí správně delegovat, rozdělovat, motivovat a komunikovat s podřízenými i s širší veřejností. Aby měli jasné vize, kam chtějí firmu či oddělení vést, jakým způsobem propagovat a prezentovat ať už před veřejností, tak v rámci firmy. Aby uměli uvolnit kreativitu a nápady své i svých zaměstnanců. A mnoho dalšího.
 
Možná témata ke koučování:
• nalezení a nastavování vizí firmy či oddělení
• nalezení, nastavování, dodržení a vyhodnocování strategií
• změny – ekonomické, personální, marketingové, obchodní, zaměření
• jak propagovat a prezentovat firmu či oddělení
• rozvoj schopností a dovedností vést efektivně a kvalitně své zaměstnance
• správně delegovat a předávat kompetence
• rozvoj kreativity a komunikačních dovedností
• důvěra ve své zaměstnance a kontrola
• motivace zaměstnanců
• efektivní vedení porady, meetingu
• posilování sebevědomí, uvolnění
• time management
• a mnoho dalšího
 
B| Týmový koučink
Aby každý v týmu znal svou roli a kompetence a tým kreativním a pohodovým způsobem dosahoval cílů.
Tým je velice živý a pohyblivý celek. Může fungovat velice dobře, být plný výkonnosti i sounáležitosti, pochopení, kreativity a rychle a efektivně směřovat k cíli. I velký tým se však skládá z jednotlivců a může se tedy rozsypat jako dům z karet. Týmový koučink pomáhá v nastavovování cílů a k tomu, aby každý v týmu znal svou roli, kompetence a tým kreativním a efektivním způsobem dosahoval cílů.
 
Možná témata ke koučování:
• zlepšení fungování týmů, jejich stmelení, vznik nových týmů
• vytvoření cílů, upevnění rolí v týmu, rozložení kompetencí a zodpovědností – vytvořené týmem
• vytváření příjemné pracovní atmosféry, sounáležitosti
• uvolnění tvůrčího potenciálu, kreativity a podporu nápadů
• a mnoho dalšího