Komunikační kurzy

3

Kurzy: Efektivní komunikace, Sebeprezentace a schopnost prosadit se, Zvládání manipulace a asertivita, Transakční analýza, Řešení konfliktů
Aby byla komunikace efektivní, musí vést k cíli. V našich kurzech komunikace se naučíte pracovat sami se sebou ale i s manipulátory, s tím co říká tělo Vaše i Vašeho partnera v komunikaci, aktivně naslouchat, pochopíte, proč komunikace někdy nefunguje, budete se učit lépe reagovat, improvizovat, získáte větší lehkost, sebevědomí.
 
A| Efektivní komunikace
Pro všechny, kdo se chtějí naučit vést komunikaci ke zdárnému cíli, chtějí pochopit řeč těla v komunikaci, odstranit komunikační bariéry, zvýšit si slovní zásobu, naučit se lépe improvizovat.
 
∙ Co se v kurzu naučíte:
Typy komunikačních partnerů – Jak vést komunikaci ke zdárnému cíli – Co od komunikace chceme - Komunikační kanály - Jakými způsoby komunikujeme - Co člověka v komunikaci ovlivňuje - Chápání projevů hlasu a těla - Aktivní naslouchání - Komunikační mapy - Porozumění a otevřené otázky - Odstraňování bariér v komunikaci – Lépe improvizovat - Jak si zvyšovat slovní zásobu
 
B| Sebeprezentace, schopnost prosadit se, improvizace
Praktický nácvik a trénink prezentování, prezentování sebe a prosazení se, videotrénink.
 
∙ Co Vám workshop přinese:
Schopnost vytváření obrazu o sobě - Zvýšení schopnosti prosadit se - Vyšší důvěru v sebe a své komunikační dovednosti - Sebeprosazení na základě znalosti vlastního JÁ - Posilování sebevědomí – Jak se vyrovnat s neúspěchem - Schopnost užívat asertivní techniky
 
C| Zvládání manipulace a asertivita
Pro ty, kdo se chtějí dovědět o tom, jak jednat s manipulativními lidmi, jak zvládat nátlak a naopak jak se zdravě prosazovat.
 
∙ Co Vám kurz přinese:
Jak pracovat a komunikovat s lidmi s pasivním, agresivním i manipulativním chováním - Jak zvládat manipulaci, jak s ní pracovat a bojovat proti ní - Jak se chovat a prosazovat asertivně – Znalost asertivních práv a zásad – Nácvik a osvojení asertivních technik
 
D| Řešení konfliktů
Pro ty, kdo se chtějí dovědět více o zvládání stresových a náročných situací, Strategie řešení konfliktů a náročných životních situací
 
E| Transakční analýza
Komplikací komunikace (i celkově života) je nesprávně vyhodnocení, toho co nám druhý sděluje. Mnoho našich stereotypů v komunikaci pochází z dětství nebo jsme se je v průběhu života naučili a nemusí být zrovna efektivní.
 
Co Vám přinese: Zábavnou a snadnou formou pochopíte „proč to ti lidi říkají“. Pochopíte komunikační stereotypy a hry, které lidi při komunikaci používají (nejen pro manipulaci ale i v běžných soukromých i pracovních situacích). Naučíte se tyto stereotypy a hry identifikovat, pracovat s nimi a změnit je u sebe i ostatních.