Prodejní dovednosti

1

Staňte se úspěšným v jednání a komunikaci se zákazníkem, ať jste či nejste obchodníkem. Prodejní dovednosti Vám pomohou v každém rozhovoru, který potřebujete dovést k cíli, a má mít tah na branku.
Workshopy jsou vedené praktickou formou, tréninkem, diskuzí, všechna teoretická východiska jsou do této praktické formy začleněna. Získáte zkušenost a nové možnosti přístupu. Podíváte se na sebe i na zákazníka z jiných úhlů pohledu a získáte tak nadhled, jiný náhled a nové možnosti.
Prodejní dovedností jsou rozdělené do čtyř kurzů, dle Vašich potřeb. Všechny jsou vedeny praktickou formou a jsou zaměřeny na zkušenost, kterou si účastník zažije, získá vhled a objeví, co je pro jeho posun stěžejní a nastaví si sám strategii, jak výsledku a úspěchu dosáhnout. Součástí jsou i teoretická východiska, abyste věděli, jak v danou chvíli pracuje mozek, emoce a co to vyvolává, dále nácviky, natáčení, rozbory, diskuze a kazuistiky (konkrétní příklady z praxe Vaší i lektorovi). Důležitý je v kurzech a workshopech koučovací a individuální přístup.
 
A| Prodejní dovednosti
∙ Komu je kurz určen:
Nemusíte být prodejcem, nezáleží, jaký typ rozhovorů vedete, když má vést k cíli a má mít tah, prodejní dovednosti Vám v něm pomohou. Je tedy vhodný pro všechny, kdo pracují s lidmi. Začínajícím prodejcům a všem, kdo chtějí vědět, jak jednat se zákazníkem nebo jak prodejní rozhovor funguje, jakou má strukturu a co je pro něj důležité.
 
∙ Jak:
Povedeme společně prodejní rozhovor, při kterém přímo v praxi dostanete všechny teoretické podklady, abyste věděli, jak vše funguje a vše si ihned vyzkoušíte. V průběhu rozhovoru se budeme věnovat tématům:....
 
∙ Co se v kurzu naučíte:
Co je v obchodě a v jednání se zákazníkem stěžejní – Strukturu prodejního rozhovoru – Jaké jsou typy zákazníků a jak s nimi pracovat – Jak se dovíte, co potřebujete k další práci s klientem – Jak se správně ptát a zjišťovat klientovi potřeby – Jak směřovat rozhovor k cíli – Tah na branku – Říct si o obchod - Naleznete a vytvoříte si strategii k posunu
Praktický nácvik probíraných témat, na vše si přijdete svou vlastní zkušeností.
 
B| Trénink prodejních dovedností
∙ Komu je kurz určen:
Kurz je určen praktikujícím prodejcům, kteří chtějí své schopnosti posunout či dopilovat, chtějí zpětnou vazbu, podívat se na prodej z jiných úhlů a odložit své stereotypní chování.
 
∙ Jak:
Nahráváním prodejního rozhovoru, rozbor a diskuze. Při rozboru se budeme zabývat obchodními tématy a implementovat do praxe.
 
∙ Co se v kurzu naučíte:
Směřování prodejního rozhovoru k cíli – Motivaci klienta - Uvolněnost – Mistrovskou argumentaci – Pozice vnímání (vystoupit ze své role a podívat se na sebe i zákazníka z jiných úhlů pohledu) - Kým v rozhovoru jsem? – Kým se potřebuji stát? – Nalezení a vytvoření strategie k posunu
 
C| Psychologie prodeje a zvládání stresu
 
D| Aktivní telefonování