Profesní koučink

2

Aby Vám práce dávala smysl, měli jste jasný karierní plán, vizi podnikání, vyvážili práci a soukromý život…
Ve svém zaměstnání trávíme více než polovinu našeho bdělého života, je proto velmi důležité, vědět, co od práce chceme, kolik času jí chceme dát a jak tento čas vybalancovat s naším soukromým životem.
 
Možná témata ke koučování:
• vzdělání a vzdělávání
• karierní plán
• vize podnikání
• pracovní strategie
• změna pracovního zaměření
• time management
• vyváženost mezi prací a volným/ soukromým časem
• syndrom vyhoření
• a mnoho dalšího